O projektu

Projekt Liberecký kraj sobě chce podpořit regionální výrobky, výrobce a tradiční řemesla. Pomocí cílených marketingových aktivit rozšířit mezi místní obyvatele i návštěvníky našeho kraje myšlenku, že podpora lokálních producentů má smysl. Protože je lepší si z výletu či dovolené přivézt něco opravdu místního, řemeslného, s puncem originality.

Platforma Liberecký kraj sobě chce být místem, kde ucelené informace najdou potenciální zákazníci,  sami producenti i partnerské organizace. Místem, kde výrobci a poskytovatelé služeb získají přehled o programech podpory, nebo o možnostech dotací, které jsou jim k dispozici. Napřímo, nebo formou aktivního odkazu na relevantní zdroje.

V Libereckém kraji existují různé možnosti podpory podnikatelů, regionálních výrobců a poskytovatelů služeb. Konkrétními příklady jsou například existence Agentury regionálního rozvoje zastřešující podnikatelský inkubátor Lipo.Ink, Smart akcelerátor nebo projekt Crystal Valley. Dále přímá podpora správci regionálních značek, nebo rozvinutý systém dotačních programů.

Stejně důležité ambice má projekt i v oblasti základního vzdělávání podnikatelů. Svět se stále více digitalizuje. Chceme podpořit rozvoj digitálních dovedností, a motivovat k přijetí nových technologií. Mohou vám být skvělými pomocníky.

Důležitou součástí projektu je síťování a propojování s dalšími profesními platformami a partnery. Rozvoj projektu bude sledovat potřeby regionálních producentů a reagovat na ně. Ve spolupráci s partnery se pokusíme pochopitelnou formou vysvětlit základy fungování internetu, jako úžasné komunikační a obchodní platformy. Máme ambici pomoci našim výrobcům, řemeslníkům, tvůrcům uměleckých předmětů a nejrůznějších dobrot zvládnout nové technologie. Ukázat, že se lze plnohodnotně zapojit a mít z nových technologií oprávněný užitek.

Stejně tak ale i zákazníci budou mít možnost vyzkoušet nové formy nákupů a přispět tak k podpoře lokální ekonomiky.

Výroční zpráva projektu za rok 2021