O projektu

Projekt Liberecký kraj sobě podporuje regionální výrobky, výrobce a tradiční řemesla. Pomocí cílených marketingových aktivit rozšířit mezi místní obyvatele i návštěvníky našeho kraje myšlenku, že podpora lokálních producentů má smysl.

Platforma Liberecký kraj sobě chce být místem, kde ucelené informace najdou potenciální zákazníci,  sami producenti i partnerské organizace. Místem, kde výrobci a poskytovatelé služeb získají přehled o programech podpory nebo o možnostech dotací, které jsou jim k dispozici.

V Libereckém kraji existují různé možnosti podpory podnikatelů, regionálních výrobců a poskytovatelů služeb. Konkrétními příklady jsou například existence Agentury regionálního rozvoje zastřešující podnikatelský inkubátor Lipo.Ink, Smart akcelerátor nebo projekt Crystal Valley. Dále přímá podpora správci regionálních značek, nebo rozvinutý systém dotačních programů.

Stejně důležité ambice máme i v oblasti základního vzdělávání podnikatelů. Svět se stále více digitalizuje, proto podporujeme rozvoj digitálních dovedností, a motivovat k přijetí nových technologií – mohou být skvělými pomocníky.

Důležitou součástí projektu je síťování a propojování s dalšími profesními platformami a partnery. Sledujeme potřeby regionálních producentů a reagujeme na ně. Pomáháme našim výrobcům, řemeslníkům, tvůrcům uměleckých předmětů a nejrůznějších dobrot zvládnout nové technologie. Ukazujeme, že se lze plnohodnotně zapojit a mít z nových technologií oprávněný užitek.

Stejně tak i zákazníci mají mít možnost vyzkoušet nové formy nákupů a přispět tak k podpoře lokální ekonomiky.

Výroční zpráva projektu za rok 2021