Pavel Vydra | rytí skla

Výroba dekorativních předmětů ze skla i drahých kovů

Buďte první kdo napíše recenzi
Lužické hory a Máchův kraj

Lužické hory a Máchův kraj
Křišťálové údolí

Křišťálové údolí


Pan Vydra z Nového Boru se zabývá dekorováním českého skla sklářskou technikou zvanou rytí. Jednotlivé dekory jsou vyrývány rycími kolečky do povrchu skla. Kolečka  jsou různých velikostí, tvarů a z různých materiálů podle druhu daného dekorem. Vše je prováděno na ryteckém stroji. Dekory se liší podle tvaru a velikosti používaného skla nebo podle přání zákazníka.

Rytí skla je jednou z dekorativních technik sklářství a počátky této techniky sahají až do 13. století. Vznikla původně jako jedna z přidružených technik zdobení a broušení kamene, hlavně v oblasti Turnovska a Českého ráje. Po vzniku a rozvoji sklářství v Čechách byla přejata jako jedna z dekorativních technik také pro zpracování skla. Počátky sklářství v regionu Lužických hor sahají do poloviny 13. století.

V období baroka se technika rytí skla nebo také zdobení čirého skla takzvanou řezbou dostává do popředí a během třicetileté války se začíná oddělovat od hutní prvovýroby a stává se domácí řemeslnou prací. V druhé polovině 17. století pak dochází k postupnému vzniku cechovních sdružení zušlechťovatelů skla a rytí je jedním z nich.

Dodnes je technika rytí skla jednou z nejodbornějších a nejnáročnějších technik zpracování skla.