Pavel Vydra | rytí skla

Výroba dekorativních předmětů ze skla i drahých kovů
Lužické hory a Máchův kraj
Křišťálové údolí

Pan Vydra z Nového Boru se zabývá dekorováním českého skla sklářskou technikou zvanou rytí. Jednotlivé dekory jsou vyrývány rycími kolečky do povrchu skla. Kolečka  jsou různých velikostí, tvarů a z různých materiálů podle druhu daného dekorem. Vše je prováděno na ryteckém stroji. Dekory se liší podle tvaru a velikosti používaného skla nebo podle přání zákazníka.

Rytí skla je jednou z dekorativních technik sklářství a počátky této techniky sahají až do 13. století. Vznikla původně jako jedna z přidružených technik zdobení a broušení kamene, hlavně v oblasti Turnovska a Českého ráje. Po vzniku a rozvoji sklářství v Čechách byla přejata jako jedna z dekorativních technik také pro zpracování skla. Počátky sklářství v regionu Lužických hor sahají do poloviny 13. století.

V období baroka se technika rytí skla nebo také zdobení čirého skla takzvanou řezbou dostává do popředí a během třicetileté války se začíná oddělovat od hutní prvovýroby a stává se domácí řemeslnou prací. V druhé polovině 17. století pak dochází k postupnému vzniku cechovních sdružení zušlechťovatelů skla a rytí je jedním z nich.

Dodnes je technika rytí skla jednou z nejodbornějších a nejnáročnějších technik zpracování skla.

Kontaktujte majitele firmy

Kontaktujte majitele firmy

Váš požadavek byl úspěšně odeslán.

mapMarkerGrey
Sloupská 553, Nový Bor, Česko

Kontaktujte majitele firmy

Kontaktujte majitele firmy

Váš požadavek byl úspěšně odeslán.