MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o.

Výroba běžných a speciálních jemných mouk

Buďte první kdo napíše recenzi
Český ráj

Český ráj


Mlýn Perner, s. r. o. je dodavatelem volně ložené mouky předním českým výrobcům pečiva a cukrovinek.

Historie mlýnu sahá až do roku 1420, kdy byl založen. Majitelé nebyli jenom různé mlynářské rodiny, ale také i slavné rody jako Valdštějnové, Šlikové nebo Vartenbergové.

V 19. století byl vlastníkem i bratr básníka K. H. Máchy, Michal Mácha.

V roce 1933 kupuje mlýn Bohumil Perner, syn mlynáře v Májově u Chrudimi. Historie rodiny Pernerů je velmi zajímavá. Jan Perner (1815-1845), strýc Bohumila Pernera byl velký vlastenec a budovatel železnice. Studoval na pražské polytechnice. Po stavbě železnice v Rusku nastoupil v roce 1837 na stavbu Severní dráhy císaře Ferdinanda. Účastnil se také velkých trasovacích prací pro spojení Vídně s Prahou a stal se vrchním inženýrem státních drah. Jeho návrh dráhy z Prahy do Drážďan schválil císař v roce 1842. Jan Perner tragicky zahynul v roce 1845. Jeho jméno nese i jeden pár vlaků InterCity, EuroCity. Jsou po něm pojmenovány ulice v Praze i v Pardubicích a také Dopravní fakulta Univerzity Pardubice.

V 30. letech minulého století Bohumil Perner s manželkou mlýn ve Svijanech zmodernizovali a rozšířili. Za války pomáhali lidem z okolí,  jak se dalo, včetně nelegálního prodeje mouky, což bylo velmi nebezpečné, jelikož byly potraviny na příděl a Němci hlídali systém jejich distribuce. Panu mlynáři byl po válce slibován i pomník, ale vše se změnilo rokem 1948 a znárodněním majetku. Rodina byla vystěhována a pan Bohumil Perner byl na 2 roky uvězněn do tábora nucených prací v Jáchymově.

V roce 1992 dostávají v restituci mlýn ve značně opotřebeném stavu zpět synové Bohumil a Jan. Bohumil se stará o obchod a kvalitu mouky, Jan o strojírenskou technologii. V této době měl mlýn kapacitu 80 tun/24 h. Oba bratři pochopili, že je potřeba mlýn modernizovat a zakoupit nové dopravní prostředky, vybavit laboratoř.

V roce 1996 dodává firma Prokop Pardubice novou mlecí technologii s kapacitou 120 tun/24 h.

Současným většinový vlastníkem je Daniel Perner, který úspěšně pokračuje v rodinné tradici a úročí své zkušenosti získané při dlouhodobém pobytu ve mlýnech ve Švýcarsku, Lucembursku a Německu. Ve Švýcarsku získal také výuční list v oboru poté, co absolvoval střední školu potravinářské technologie v Pardubicích.

Díky úspěšné modernizaci v letech 2009 – 2012 je nyní Mlýn Perner nejmodernějším mlýnem v ČR s produkcí více jak 133 000 tun mouky za rok, což reflektuje cca 14% průmyslové výroby pšeničné mouky na trhu v ČR.

Technologii dodala firma Bühler ze Švýcarska a celé zařízení odpovídá nejnáročnějším požadavkům na kvalitu a bezpečnost výroby.

Výroba je rozdělena do dvou samostatných mlýnských provozů, které na sobě mohou, ale nemusí být závislé.  Společnost Mlýn Perner je na trhu již více než 25 let. Společnost dodává také do zahraničí.

V roce 2017 je Mlýnu Perner opět rozšířen o novou mlecí technologie pro mletí celozrnných mouk. Díky této technologii získal Mlýn Perner další náskok před konkurencí, jelikož jemnost namletí celozrnných mouk nemá v ČR konkurenci.