Jiří Haidl – Haidl & syn

Výroba replik historického skla

Buďte první kdo napíše recenzi
Lužické hory a Máchův kraj

Lužické hory a Máchův kraj


Haidl  & syn  –  Repliky historického skla

Počátky sklářství v Lužických horách spadají do poloviny třináctého století a v této oblasti, pro kterou je sklářství jednou z hlavních charakteristik zažehli v polovině devadesátých let minulého století svou malou sklářskou pícku v Novém Boru Jiří Haidl a Josef Tichý. Založení sklářské dílny předcházel zájem o historii výroby lesního skla. Dílna je zaměřena na výrobu replik historického skla převážně z období od raného středověku až do poloviny novověku (baroko). Podklady pro výrobu replik získáváme z historických pramenů, dobových reprodukcí, kresebných rekonstrukcí v odborných publikacích, ale i podle originálních předmětů z českých i zahraničních muzeí a archeologických pracovišť.

Naše výrobky jsou v prodeji na několika místech v České republice, ale i v řadě zahraničních zemí, kupříkladu po celé Skandinávii, v Německu, Dánsku, Belgii, Holandsku, Francii, Itálii, Anglii i Americe. Hlavním odběratelem produkce je švédská obchodní společnost SCANGLAS AB. Všude tam jsou naše skla používána k denním i slavnostním příležitostem, zdobí police a skleníky stovky příbytků, jsou také vystavována v muzeích jako doplněk a ukázka předmětů k řadě zlomků z archeologických nálezů. Největším oceněním naší práce je výběr výrobků pro prodej v muzeích ve Skandinávii, Německu, Francii, Anglii a v dalších zemích.

Dnes, v 21. století se dílna přestěhovala do nových prostor v obci Svojkov, kde v započatém díle pokračuje Jiří Haidl se svým synem Jakubem. Ke sklářské pícce na Svojkov jsou zváni všichni zájemci o shlédnutí tradičního sklářského díla. Je zde možnost spatřit jak nově ožívají historické číše a poháry králů a velmožů a tradiční sklářské postupy.