Jana Sojková

podmalby na skle

Buďte první kdo napíše recenzi
Mistr tradiční rukodělné výroby

Mistr tradiční rukodělné výroby


Jana Sojková pochází z Prahy, kde vystudovala obor národopis – hindština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium posléze zakončila doktorátem. Národopisné zaměření uplatnila nejprve ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou, odtud pak přešla do Krkonošského muzea při Správě KRNAP ve Vrchlabí. V muzejních sbírkách se blíže seznámila s lidovými podmalbami na skle a začala se jim věnovat nejen po odborné stránce – od 90. let minulého století se jí malování vlastních podmaleb stalo velkým koníčkem.

Její obrázky vycházejí z lidové tvorby především 19. století, a to jak po stránce technologické, tak i volbou námětů. Jsou to, dalo by se říci, výtvarně převyprávěné legendy Starého a Nového zákona a příběhy svatých patronů, v nichž však nechybí ani humor.

Se svými pracemi se někdy účastní tradičních řemeslných trhů v Libereckém a Královéhradeckém kraji, občas také pořádá samostatnou výstavu v některém z našich či zahraničních muzeí a galerií.

V současné době žije a maluje v Poniklé.