Farma Lukava, s.r.o.

Ekofarma nabízí bio zeleninu a vejce

Buďte první kdo napíše recenzi

Jsme agroekologická farma. V současné době se věnujeme zejména pěstování biozeleniny s moderním využitím koní. Chováme koně, nosnice a okrajově i skot. Naší snahou je zodpovědný přístup k přírodě a důraz na kvalitu našich produktů. Důležitým aspektem našeho hospodářství je rodinný charakter. Propagujeme moderní využití koní v zemědělství a komunitou podporované zemědělství. Předáváme svoje zkušenosti dál lidem, které to k zemědělství táhne a proto jsme výukovou farmou Farmářské školy a nabízíme na naší farmě praxe pro studenty SŠHL Frýdlant. Pořádáme akce komunitního charakteru pro místní komunitu, přátele, podílníky naší KPZ, pro zájemce o využití koní v zemědělství i širší veřejnost. Vytváříme prostor pro sociální zemědělství. Jsme jeden ze zakladatelů Centra Konipas.

Je třeba svůj vztah k půdě změnit a začít o ní opravdu pečovat. Je třeba proměnit zemědělství na ZEMĚ-DĚLSTVÍ, vrátit se k tomuto prastarému řemeslu a učit to nově přicházející zemědělce, s úctou a láskou k půdě, ke krajině a životu v ní.

Naší produkci je možné objednat si na celou sezónu prostřednictvím KPZ (Komunitou podporovaného zemědělství). Zelenina je pak pravidelně dopravena na výdejní místa v libereckém kraji. Je možné si objednat bio tašky nepravidelně na některá výdejní místa přes náš e-shop a nebo zeleninu koupit přímo na farmě.

Dodatečné informace

Nakupte na e-shopu!Nakupovat